TUENESET KYSTFORT

En bro mellom menneskene, historien og naturen

Bevaring og vern

Naturen var i ferd med å overta krigsminnene. På 60 og 70 tallet ble bunkere, stillinger og løpegraver revet, gjenfylt eller murt igjen. I tiårene etter har betong smuldret opp og trær slått røtter. Kommunen har ingen verneplan. Kystfortforeningen ser det som en verdifull oppgave å ivareta kulturarven som har regional verdi.

Historieformidling

Historie er til for å formidles og identifiseres best der den bokstavelig ble skrevet ned. I kjølevannet av marinebatteriets gjenoppbygging følger også flere «fortellermetoder». Formidlermiljøet levendegjøres gjennom at ulike objekter får tidsriktig innvendig og utvendig utforming og at gjenstander innsamles. 

Naturbruk

De norske fortene langs kysten ligger i naturflotte omgivelser. For oss er det derfor vesentlig å benytte og ivareta kvalitetene Tueneset har å by på. Nettopp derfor bygger vi miljøvennlige tilkomster og skaper aktivitets- og rekreasjonsplasser slik at brukerne skal få gode opplevelser og kontakt med nærnaturen.