top of page

BLI FRIVILLIG

Det nedlegges et stort antall dugnadstimer hvert år og formålet innehar en stor grad av samfunnsnytte. Arbeidet består i oppgradering og vedlikehold av ulike krigsminner etablere rekreasjons- og aktivitetsarenaer, delta i arrangement og guide under omvisninger. Dette passer enten du er interessert i historie eller friluftsaktiviteter. Vi ønsker å være en åpen og inkluderende forening hvor det sosiale miljøet og kaffekoppen er en viktig del. Våre frivillige er både pensjonister og yrkesaktive. 

Frivilligheten er selvsagt uforpliktende og skjer etter eget ønske om tidsbruk og oppgave. Oppgavene er varierte og en viktig del er også å bevare naturomgivelsene som gir mange fine uteopplevelser. Vi tilpasser dugnad både på dag og kveldstid, etter ønske om oppgave og etter fysisk kapasitet.  

 

Kontakt Børre K. Thorsen på 993 25 057 eller ta kontakt på melding via Facebook

Frivillig mann i bunkers
Stein Sætre murer grill
Mann sager i bunker
bottom of page