top of page

HISTORIE -Vi skal aldri glemme...

Museumsstillinger

MG-stilling. September med nybygde raste

Kystfortet har 5 maskingeværstillinger plassert langs sjølinjen. Disse var sammen med flammekastere en viktig del av nærforsvaret mot alliert angrep fra sjøsiden.  Stillingene ligger naturflott til og kystfortforeningen har tanker om rydde flere av disse og samtidig skape gode hvile/rasteplasser i umiddelbar nærhet

Registrerte objekter:

Brakker:  31

Bunkere:  31

Andre bygninger:  22

Kanonstillinger:  17

Skytestillinger:  33

Minefelt (407 miner):  7

Lyskasterstillinger:  4

Tuneller:  3

Diverse:  41

Totalt:  196

Oversikt over MG-STILLINGER på Tueneset:

MG-STILLING - NORD

Maskingeværstilling beliggende mot nord. En del av nærforsvarsverket ved en eventuell ilandsettelse av allierte soldater fra sjøsiden. Inneholder også løpegrav og liten firemanns dekningsbunker.

 

Utvikling:

Stillingen var gjengrodd og tildekt av rotvelter, men ble i 2017 ryddet og trappetilkomst fra terrenget ble gravd frem. Samtidig ble lagt ny tilkomst med klopper fra «Uteklasserommet» og ned til stillingen. Stillingen er i dag et flott rekreasjonssted med bord og benker i tilknytning til krigsminnet. 

bottom of page