top of page

TUENESET KYSTFORT

En bro mellom menneskene, historien og naturen

Bevaring og vern

Naturen var i ferd med å overta krigsminnene. På 60 og 70 tallet ble bunkere, stillinger og løpegraver revet, gjenfylt eller murt igjen. I tiårene etter har betong smuldret opp og trær slått røtter. Kommunen har ingen verneplan. Kystfortforeningen ser det som en verdifull oppgave å ivareta kulturarven som har regional verdi.

Kystfortmuseum

Historie er til for å formidles og identifiseres best der den bokstavelig ble skrevet ned. I kjølevannet av marinebatteriets gjenoppbygging følger også flere «fortellermetoder». Formidlermiljøet levendegjøres gjennom at aktuelle objekter får tidsriktig innvendig og
utvendig utforming med utstilling av tilhørende gjenstander.

Natur og kultur

For oss er det vesentlig å benytte og ivareta de flotte naturkvalitetene Tueneset har å by på. Vi skaper tiltak som stimulerer til friluftsliv og familievennlige kulturarrangement. Det bygges miljøvennlige tilkomster og rekreasjonsplasser slik at brukerne skal få gode opplevelser og kontakt med nærnaturen.

bottom of page