AKTIVITETER

BARNAS FORT

Barnas Fort, bygd i 2016, er barnas eget «kystfort». Fortet er bygd for lek men innholder gjenkjennelseselementer av det ordinære kystfortet. Barnas Fort er utrolig populært og komplementerer den nærliggende samlingsplassen i Uteklasserommet og grillen for barnefamiliene. Dugnader sørger for at det hver vår blir fornyelser bak palisadene. Fortet er tilgjengelig for almen bruk hele året.  

Barnas kystfort aktivitet
Barnas kystfort aktivitet

Barna leker seg.

Barnas Kystfort
Barnas Kystfort

Barna leker seg.

Uteklasserommet rett ved siden av
Uteklasserommet rett ved siden av

Uteklasserommet med tak og grill

Uteklasserommet - Blåtur
Uteklasserommet - Blåtur

Uteklasserommet kan også benyttes til aktiviteter for bedrifter

Kart
Kart
Uteklasserommet 

Like ved Barnas fort og fra ruinene av denne boligbrakken har det reist seg en arena for læring, arrangement og sosiale sammenkomster. Ringmuren som var tatt tilbake av naturen var knapt synlig. Krigsminnet har gjennom gått rydding, restaurering og har fått seildukstak. Mellom Uteklasserommet og Barnas Fort er det murt opp en grill med to gruer og utformet som kommandobunkeren. Til almen benyttelse men kan reserveres av skoleklasser.