NATURGUIDE

Peileskiva

Like øst for Tuehuken Torg har LHL Ålesund, Sula og Giske har etablert en peileskive. Her ifra kan du beskue øyene, fyrtårna og fjelltoppene rundt om. Peileskiva står i en luftvernstilling i kystfortet og sokkelen er signaturmurt opp av Stein Sætre som også har murt opp varden på Pila og den unike skipsformede dobbelgrillen i Tuebasen. Sokkelen er murt opp av stein som tyskerne skjøt ut etter 2. verdenskrig og glir naturlig inn i omgivelsen. Går du tur langs naturstien så finner du peileskiva på det høyeste punktet.

Tueneset Kystfortforening

Org nr: 915 544 843

E-post:

post@tuenesetkystfort.no

Telefon:

406 14 666

TUENESET:

Historien, naturen og opplevelsen

TUENESET KYSTFORT:

Bevaring og vern

Historieformidling

Naturbruk

Støtt oss!

Vipps: 105579