top of page

NATURGUIDE

Peileskiva

Like øst for Tuehuken Torg har LHL Ålesund, Sula og Giske har etablert en peileskive. Her ifra kan du beskue øyene, fyrtårna og fjelltoppene rundt om. Peileskiva står i en luftvernstilling i kystfortet og sokkelen er signaturmurt opp av Stein Sætre som også har murt opp varden på Pila og den unike skipsformede dobbelgrillen i Tuebasen. Sokkelen er murt opp av stein som tyskerne skjøt ut etter 2. verdenskrig og glir naturlig inn i omgivelsen. Går du tur langs naturstien så finner du peileskiva på det høyeste punktet.

20180730_174218.jpg
Kart.jpg
bottom of page