top of page

NATURGUIDE

Turer

Ønsker du en tur på Tueneset/Stavneset må du uansett ta beina eller sykkelen fatt. Variasjoner i stier og landskap gir muligheter for ulike gode naturopplevelser. Hvor enn du går vil du passere et krigsminne, en rasteplass, et utsiktspunkt eller en aktivitetsmulighet. Typografien egner seg godt for eldre som for barn og det er tett mellom hvileplassene. Toalett finnes ved badestranda. Mange finner det også sjarmerende å ta turen helt vest på neset for å oppleve høststormene og «storhavet» slå inn over svaberga og inn på land. 

Starter du fra Tueneset er «Trappefjellet» eller Drevikhaugen bak bebyggelsen et godt utgangspunkt for turstart. Fra Stavneset parkerer du ved Hessabanen. «Stikk UT» løypene starter fra SIF-stadion eller ved naturlekeparken i Berngardskogen 

Kloppane

Begynner du på Tueneset i nord/øst kan du velge mellom natursti eller plankesti. Plankestien kallet «Kloppane» tar deg over bergknauser, gjennom skogkanten og til myrlandskapet som ender i Tuebasen hvor kystfortforeningen har sitt krigsminneprosjekt. Stien fører deg inn i kystheilandskapet som var det opprinnelige naturmiljøet på Tueneset. Våren og tidlig sommer kan du observere store mengder froskeegg og etter hvert rumpetroll i myrdammene langs stien. Kloppane er lagt ned på dugnad. Kloppane er et resultat av samarbeidsprosjektet mellom Sammen i Friluft (SIF), LHL Ålesund, Sula og Giske eller i regi av kystfortforeningen. Kloppane er ikke universell utformet. 

Naturstien

Starter i nord og fører deg over ryggen av Tueneset.  Fin sti å gå til Tuehuken Torg eller til turvegene som igjen fører til kanonstillingene helt i vest. Ser du en stolpe ved stien så markerer det et krigsminne like ved. På veien passerer du bl.a Barnas Naturlekeplass, utsiktspunkter, Peileskiva og den nyrestaurerte kommandobunkeren. Peileskiva står i en luftvernstilling på ryggens høyeste punkt. Den har to fundament. Det laveste er plattformen på en luftvernkanon. På den er det en signaturmurt sokkel av stein fra krigens dager. Sokkelen er vakkert murt opp på frivillig basis av Stein Sætre som bl.a har murt varden på Pila og dobbelgrillen ved Uteklasserommet. Fra peileskiva orienterer du deg mot omliggende fjell, øyer og fyrstasjoner. Prosjektet er utført i regi av LHL Ålesund, Sula og Giske. 

Turveiene

De gruslagte turveiene går sammenhengende fra kanonstillingene i vest på Tueneset til Stavneset ytterst på Hessa og egner seg godt for rullestolbrukere. På Tueneset går en avstikker fra badestranda forbi Krabbedammen og Rundeberget til turveien mot søndre kanonstilling. På veien ut til Stavneset passeres Atlanterhavsparken, deretter stikkveien opp til Pilen, så stien til Trollråsa opp til Sukkertoppen. Deretter passeres også «Grensesteinen» som en gang markerte skillet mellom Ålesund og Borgund kommune. Ved turveiens slutt ved SIF/Hessa IL sitt idrettsanlegg på Stavneset ligger restene av et tysk hærbatteri. 

TUENESET / HESSABANA I ÅLESUND

https://www.ut.no/tur/2.4085/

bottom of page