top of page

HISTORIE -Vi skal aldri glemme...

Museumsbunkere

Kommandobunkeren.jpg

Fortet har mange gjenstående bunkere av ulike militære bruksformål spredt over store arealer. De aller fleste er uten tilgang. Vi ønsker derfor å prioritere restaurering/gjenåpning av et representativt og severdig utvalg innen et begrenset område. 

Registrerte objekter:

Brakker:  31

Bunkere:  31

Andre bygninger:  22

Kanonstillinger:  17

Skytestillinger:  33

Minefelt (407 miner):  7

Lyskasterstillinger:  4

Tuneller:  3

Diverse:  41

Totalt:  196

Oversikt over de mest sentrale BUNKERENE på Tueneset:

BOLIGBUNKEREN

Tysk navn «Falkenhorst». Firemannsboligbunker for de tyske soldatene som betjente nærliggende kanonstillinger. Bunkeren var tidligere utilgjengelig med gjenmurte luker og dører. Bunkeren ligger ved Tuebasen.

 

Utvikling:

Bunkeren ble i 2016 totalt rehabilitert innvendig og har fått ny dør og luker. Den er nå tilnærmet interiørmessig istandsatt som i krigsårene. Her får du et godt innblikk i leve- og boforholdene. 

LUFTSKYTSBUNKEREN ("Bombesimulatoren")

Dekningsbunker for de tyske soldatene som betjente de nærliggende kanonstillingene. Inngangspartiet ble i etterkrigstiden sperret og oppfylt med jordmasse. Bunkeren ligger ved Tuebasen.

 

Utvikling

Gravd frem i 2016. Innvendig oppgradering. Nødutgangen er åpnet hvor publikum kan beskue eller ta seg gjennom. Anvendes også i dag som «bomberomsimulator». Simulator kan forhåndsbestillesav grupper og skoleklasser. 

KOMMANDOBUNKEREN

Kommandobunker i to etasjer og med tre observasjonsnivåer. Operasjonsrom under bakken.

 

Utvikling:

Tilkomst i 2 etasje var gjenmurt. Løpegrav og trappetilkomst til operasjonsrommet var gjenfylt med jordmasse men er i 2017 gravd frem og fullstendig istandsatt. Nye stitilkomster fra sør og nord er etablert.

Restaureringen innvendig er fullført i hele første etasje som innbefatter to observasjonsrom, sambandsrom og operasjonsrom.  De bygningsmessige tiltakene er utført slik at etasjen fremstår som autentisk fra krigsårene. 

bottom of page