NATURGUIDE

Botanisk mangfold

Nærheten til havet og veksellandskapet mellom strandsone, myr, lynghei og krattskog gir grobunn for et stort botanisk mangfold. Spesielt markblomstene setter et sterkt preg på kystheia.  Langs stiene skifter landskapet farger og form mange ganger fra vår til høst. Vi har registrert nærmere 100 sorter bare av markblomster. Noen av artene trues og finnes bare på et lite og begrenset område. Området er et flott utgangspunkt for skolelæring og botaniske vandringer. Tueneset kystfortforening har gitt ut er hefte «100 ville vekster på Tueneset». Heftet kan du få utlevert ved å henvende deg til oss. 

Skadeplanter og gjengroing truer det opprinnelige kystheilandskapet og noen steder må det iverksettes tiltak for å bevare det opprinnelige kulturlandskapet. Kystfortforeningen er opptatt av å ta vare på naturbalansen og vil i samråd med Ålesund kommune ta ut f.eks. trær der det måtte være behov eller trusselen er stor. 

Les om vår guidede Botanisk vandring

Villkaprifol finner feste på en gamm
Villkaprifol finner feste på en gamm
Epletre i blomst
Epletre i blomst
Fjørekoll ved krabbedammen
Fjørekoll ved krabbedammen
Blåheifjær
Blåheifjær
Jonsokkoll
Jonsokkoll
Rødkløver - en av våre vanligste og
Rødkløver - en av våre vanligste og

Info om denne blomsten og hvor man finner denne

Perlevintergrønn
Perlevintergrønn
Firkantperikum
Firkantperikum
Geitrams farger blomsterenga
Geitrams farger blomsterenga

Geitrams farger blomsterenga i Sandvika

Strandsmelle trives ved svaberga
Strandsmelle trives ved svaberga
Skognattfiol ved naturstien
Skognattfiol ved naturstien
Skogen truer den åpne lyngheia
Skogen truer den åpne lyngheia