top of page

OM OSS

Tueneset kystfortforening er en frivillig medlemsforening som ble stiftet 29.04.2015 etter et initiativ fra Sunnmøre Forsvarsforening. Bakgrunnen for initiativet var de vellykkede friluftslivsprosjektene som var foretatt i området årene før.

Formålet er å bevare og verne krigsminnene, formidle lokal okkupasjonshistorie og bidra til interesse for naturbruk. Spesielt interessant målgruppe er yngre generasjoner. Kystfortet har regional verdi og foreningen ønsker at Tueneset kystfort skal fremstå som et militært krigshistorisk utstillingsvindu av interesse for hele Sunnmøre.

 

Kystfortforeningen samarbeider med fylkeskonservator, Stiftelsen Aalesunds Museum, Ålesund kommune (VAP) og andre grunneiere i området. Foreningen drives av frivillige som på dugnad vedlikeholder og gjenskaper originaliteten i mange av kystfortets objekter. Det langsiktige målet er å skape et levende krigshistorisk formidlingsmiljø.

 

Styret:

Leder: Børre K. Thorsen – Aspøy, Ålesund

Nestleder: Per O Hofseth – Vatne, Haram

Sekretær: Lars Johan Huse – Aspøy, Ålesund

Styremedlem: Dag Ståle Vikås – Skarbøvik, Ålesund

Styremedlem: Jan O. Flatmark – Brattvåg, Haram

Styremedlem: Kristin Skarbøvik – Vegsund, Ålesund

Styremedlem: Ove Røv – Åse, Ålesund

Varamedlem: Alv J. Skarbøvik – Vegsund, Ålesund

 

---

KONTAKT:

Tueneset kystfortforening

Postboks 2064

6028 Ålesund

 

Foreningslokale og kontor:

Skarbøvikgata 37

6006 Ålesund

 

Org.nr. 915544843

Kontonr. 3910.52.90350

Vippsnr. 105579

Kontaktpersoner:

B. Thorsen: 993 25 057   epost: post@tuenesetkystfort.no

Lars J. Huse: 913 36 746   epost: larsjohanhuse@gmail.com

Anlegg: Dag Ståle Vikås 916 25 030

Krigshistorie: Jan Olav Flatmark: 907 22 421  epost: janolav2017@outlook.com

Bevaring og vern

Naturen var i ferd med å overta krigsminnene. På 60 og 70 tallet ble bunkere, stillinger og løpegraver revet, gjenfylt eller murt igjen. I tiårene etter har betong smuldret opp og trær slått røtter. Kommunen har ingen verneplan. Kystfortforeningen ser det som en verdifull oppgave å ivareta kulturarven som har regional verdi.

Historieformidling

Historie er til for å formidles og identifiseres best der den bokstavelig ble skrevet ned. I kjølevannet av marinebatteriets gjenoppbygging følger også flere «fortellermetoder». Formidlermiljøet levendegjøres gjennom at ulike objekter får tidsriktig innvendig og utvendig utforming og at gjenstander innsamles. 

Naturbruk

De norske fortene langs kysten ligger i naturflotte omgivelser. For oss er det derfor vesentlig å benytte og ivareta kvalitetene Tueneset har å by på. Nettopp derfor bygger vi miljøvennlige tilkomster og skaper aktivitets- og rekreasjonsplasser slik at brukerne skal få gode opplevelser og kontakt med nærnaturen.

bottom of page