top of page

ARRANGEMENT

Foredrag

Av ulike årsaker har ikke alle anledning til å besøke oss. Mange ønsker likevel informasjon om kystfortet og utviklingen på Tueneset. Noen organisasjoner ønsker også foredrag fra oss i anledning tema på kveldssamling eller møter. Under våre foredrag viser vi et stort utvalg av foto, slik at tilhørere kan skape seg et best mulig «bilde» fra kystfortet. Som frivillig forening og i kollisjon med dugnader er slike ønsker ikke alltid like lett å oppfylle. Vi prøver likevel å imøtekomme så godt vi kan, så ta kontakt i god tid!

20171116_193519.jpg
bottom of page