top of page

HISTORIE -Vi skal aldri glemme...

Prosjekter og restaurering

46975887_1292157167616796_19214842598858

PROSJEKTER OG RESTAURERING:

Vanlig vedlikehold og bevaringstiltak som ikke er spesielt økonomisk krevende utføres løpende gjennom året. Vi rydder terreng og hindrer naturgroing også på stillinger som ikke er prosjektrelaterte eller som det foreløpig ikke er videre planer med.

Alle våre prosjekter utføres etter prosjektbeskrivelser og finansieringsplaner. Ingen prosjekter starter før de er styrebehandlet og fullfinansiert. Det utarbeides sluttrapporter med regnskap. Før renovering og prosjektbeskrivelsen starter utføres mye research. Dette gjøres gjennom intervjuer, billedundersøkelser eller ved å innhente opplysninger fra andre lignende prosjekter i både Norge og utlandet.

 

NYE PROSJEKTER:

Når nye prosjektbeskrivelser er ferdig legges de ut her. Vi legger her kun ut et impressum. Prosjektarbeidet kan følges på vår Facebook-side.

NYE PROSJEKTER:

Prosjektbilde.png
Luftkrigen på Sunnmøre

Dette er et formidlingsprosjekt som omfatter byen og Sunnmøre under okkupasjonen. Prosjektet er basert på kart som geografisk plotter krigshendelser på sjø og land. Informasjon i skrift medfølger. I tillegg blir det minnetavle over omkomne alliert flypersonell og personell som ble tatt i tysk fangenskap. Hudson 824 som ble nedskutt fra kystfortet på Tueneset for en egen plansje som forteller personellets skjebne. Også bombemål i Ålesund by omtales med bilder. Primært formål er formidling mot skoleklasser og dagens yngste foreldregenerasjon.

Prosjektet er finansiert av Teft-midler fra Sparebanken Møre

Prosjekt Naturbruk under tak.jpg
Prosjekt naturbruk under tak

Dette er samarbeidsprosjekt mellom SIF/Hessa IL, Hessaspeideren og kystfortforeningen. Prosjektet omfatter å etablere en gapahuk på Stavneset og en lavvo på Tueneset. Hessaspeideren er ansvarlig for gapahuken mens kystfortforeningen skal være ansvarlig for lavvo. Lavvo blir en modulmodell fra Finstad med knevegg, ovn og skal ha sitteplasser for ca. 30 personer. Formålet er at barnehager og skoleklasser, pensjonistgrupper skal kunne få et tilbud innen friluftslivet også på vinteren. Bydelsinstitusjoner skal ha fortrinn ved bruk.

Prosjektet er finansiert av Bydelsutvalget og Stiftelsen Kjell Holm.

FULLFØRTE PROSJEKTER:

122015040_2926543050902650_1776682233813
Prosjekt MG-Sjø: 2020

I oktober 2020 og etter tre måneders dugnad sto friluftsprosjektet og rekreasjonsområdet «MG-Sjø» ferdig. Her det 100 lagt meter plankesti til to maskingeværstillinger med dekningsbunkere. Ved hver stilling er DET anlagt rasteplasser og grillmuligheter. Her kan du forene naturomgivelser med nærhet til fjorden, flott utsikt og utforskingsmuligheter av historiske krigsminner. Ta også gjerne med fiskestanga.

Prosjektet er i hovedsak finansiert av fylkeskulturavdelingen.

100856182_1395240534197992_3536341007689
Museumsløypa 2020

I 2020 ble museumsløypa utvidet med en bunker som opprinnelig var en bunker for aggregater. Nå er den «omdisponert» med utstilling av stridsutstyr som var vanlig i tyske kystfort. Her finner vi maskingevær, håndvåpen, granater, miner mm.

Løpegrav og dekningsbunker tilhørende en luftvernkanonstilling ble ferdig utgravd og inngår som omvisningsobjekt.

Et kanonprosjekt.jpg
«Et KANON prosjekt» (2019)

Etter 70 år kommer kanoner tilbake til fortet. To kanoner fra 2. verdenskrig, en Flakk 88/37 og en Bofors 40 mm skal utplasseres i april 2019. Dette prosjektet vil i betydelig grad heve vårt arbeid i dokumentasjonen av kystfortet og bidra til økt severdighet. Første prosjektdel som var anskaffelse og transport til byen er gjort. I januar starter oppussing som vil pågå fortløpende på dugnad frem til april. Kanonene skal plasseres i krigsminneløypa nær Tuebasen. I tillegg har vi et fått et feltkjøkken på hjul som også skal restaureres. Ferdigstillelsen av feltkjøkkenet blir sannsynligvis noe senere en kanonene. Anskaffelsene er muliggjort gjennom en positiv holdning fra  Aalesunds Museum som igjen har en låneavtale med Forsvarsmuseet. Transport og utplassering er av Roar Skarbø Transport AS.

 

Prosjektet er i hovedsak finansiert av Stiftelsen Kjell Holm

Fase 1.jpg
Prosjekt "Flaggskip" – Fase 1 (2017)

Dette var det første trinnet i restaureringsarbeidet av kommandobunkeren. Prosjektet konsentrerte seg om utvendige tiltak som tilkomster i form av ny sti, utgravinger av løpegrav og trappetilkomst, tiltak mot vanninntrenging og åpning av gjenmurte dører. Døråpningene var gjenmurt med stein og betong og måtte «sprenges» presist med dynamitt. Sti, sprengnings-utgravingsarbeid er utført av Entreprenør Svinø AS. Produksjon og montering av dører er utført av STEEL – X.

 

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Kjell Holm, Kulturavdelingen i fylkeskommunen, Ålesund kommune og Sjøheimevernets venner.

Fase 2.jpg
Prosjekt "Flaggskip" – Fase 2 (2018)

Dette var det andre trinnet i restaureringsarbeidet av kommandobunkeren. Prosjektet konsentrerte seg om innvendige bygningsmessige tiltak bestående av stålkonstruksjoner og tre samt restaurering av mur/løpegrav til utvendig inngang til øverste observasjonsnivå. Produksjon og montering av stålvirke er utført av STEEL – X.  Arbeid med spikerslag, panelkledning, beis og overflatebehandling av stål er utført på dugnad.

 

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Kjell Holm, Kulturavdelingen i fylkeskommunen, Ålesund kommune og Odd Fellow Loge

Kyst.jpg
Prosjekt "KYST" (2017)

Med dette tiltaket ønsker vi å forene renoveringen av krigsminnet med etablering av en helt ny rekreasjonsplass. Denne maskingeværstillingen var nesten umulig å se på grunn av rotvelt og gjengroing. Stillingen var uten naturlig tilkomst. Prosjektet har bestått av trefelling, utgraving av løpegrav med trappetilkomst samt ny lang tilkomst i utførelse av klopper og bro. Ved stillingen er det bygd bord og benker i naturmaterialer. Stedet har nærhet til sjøen og fin utsikt. Alt arbeid er utført på dugnad.

 

Finansieringen er gjort av Tafjord Kraft og Stiftelsen Sjøheimevernets venner.

Fremtid_på_fortid.jpg
Prosjekt "Fremtid på fortid" (2016)

Et stort prosjekt som besto av gjenåpning og restaurering av en boligbunker og en luftskytsbunker. Disse fremstår nå som museumsbunkere. En overgrodd grunnmur av en boligbrakke ble ryddet og deler gjenoppbygd. I dag anvendes denne som «Uteklasserommet» og fungerer også godt som sosial samlingsplass med bord og benker. Videre besto prosjektet av byggingen av «Barnas Fort». Ny turveg ble anlagt og forbinder den lage kloppestien med de gamle tyske ankomstveiene i vest. Tilkomst for handikappede. Alle objektene ligger tett samlet i området «Tuebasen». Det var nedlagt et formidabelt dugnadsarbeid. Entreprenørarbeid ble utført av Skaar Maskin AS.

 

Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Stiftelsen Kjell Holm, Kulturavdelingen Møre og Romsdal fylke, Ålesund kommune og LHL Ålesund, Sula og Giske.

bottom of page