HISTORIE -Vi skal aldri glemme...

Prosjekter og restaurering

PROSJEKTER OG RESTAURERING:

Vanlig vedlikehold og bevaringstiltak som ikke er spesielt økonomisk krevende utføres løpende gjennom året. Vi rydder terreng og hindrer naturgroing også på stillinger som ikke er prosjektrelaterte eller som det foreløpig ikke er videre planer med.

Alle våre prosjekter utføres etter prosjektbeskrivelser og finansieringsplaner. Ingen prosjekter starter før de er styrebehandlet og fullfinansiert. Det utarbeides sluttrapporter med regnskap. Før renovering og prosjektbeskrivelsen starter utføres mye research. Dette gjøres gjennom intervjuer, billedundersøkelser eller ved å innhente opplysninger fra andre lignende prosjekter i både Norge og utlandet.

 

NYE PROSJEKTER:

Når nye prosjektbeskrivelser er ferdig legges de ut her. Vi legger her kun ut et impressum. Prosjektarbeidet kan følges på vår Facebook-side.

NYE PROSJEKTER:

Museumsløypa 2020

I mai vil to nye objekter knyttes til museumsløypa. Fortets sambandsbunker i beliggende i Tuehuken Torg skal oppgraderes innvendig og utstyres med bl.a. kommunikasjonsutstyr fra krigsårene. Bunkeren blir et nytt visningsobjekt blant våre museumsbunkere. 


Like ved ligger en luftvernstilling som skal restaureres. Høsten 2019 ble trappetilkomst mellom stillingen og dekningsbunker gravd ut. Objektet vil fremstå som en helhetlig museumstilling. 
 

 

Museumsløypa
Museumsløypa
Prosjekt MG-Sjø: 2020

Prosjekt «MG-Sjø» er et nytt rekreasjonsområde like ved fjorden. I et av byens mest populære friluftsområder, skapes et «drømmested» som gir kvalitetsopplevelser innen natur og historie. Formålet har elementer av friluftsliv, folkehelse og krigshistorisk oppdagelse. Prosjektet inneholder legging av klopper som tilkomst til to MG-stillinger med dekningsbunkere. I stilling MG 2 ligger nær svaberga og her etableres piknikplass med bord, benker og grill. Ved MG-2 som er verneverdig med  en spennende bunkerutforming, får en piknikplass på et flott utsiktspunkt like ved MG-1. Ferdigstilles

 

MG-sjø
MG-sjø

FULLFØRTE PROSJEKTER:

«Et KANON prosjekt» (2019)

Etter 70 år kommer kanoner tilbake til fortet. To kanoner fra 2. verdenskrig, en Flakk 88/37 og en Bofors 40 mm skal utplasseres i april 2019. Dette prosjektet vil i betydelig grad heve vårt arbeid i dokumentasjonen av kystfortet og bidra til økt severdighet. Første prosjektdel som var anskaffelse og transport til byen er gjort. I januar starter oppussing som vil pågå fortløpende på dugnad frem til april. Kanonene skal plasseres i krigsminneløypa nær Tuebasen. I tillegg har vi et fått et feltkjøkken på hjul som også skal restaureres. Ferdigstillelsen av feltkjøkkenet blir sannsynligvis noe senere en kanonene. Anskaffelsene er muliggjort gjennom en positiv holdning fra  Aalesunds Museum som igjen har en låneavtale med Forsvarsmuseet. Transport og utplassering er av Roar Skarbø Transport AS. Prosjektet er i hovedsak finansiert av Stiftelsen Kjell Holm

 

Et kanonprosjekt
Et kanonprosjekt
Prosjekt «Flaggskip – Fase 1 (2017)

Dette var det første trinnet i restaureringsarbeidet av kommandobunkeren. Prosjektet konsentrerte seg om utvendige tiltak som tilkomster i form av ny sti, utgravinger av løpegrav og trappetilkomst, tiltak mot vanninntrenging og åpning av gjenmurte dører. Døråpningene var gjenmurt med stein og betong og måtte «sprenges» presist med dynamitt. Sti, sprengnings-utgravingsarbeid er utført av Entreprenør Svinø AS. Produksjon og montering av dører er utført av STEEL – X. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Kjell Holm, Kulturavdelingen i fylkeskommunen, Ålesund kommune og Sjøheimevernets venner.

 

Fase 1
Fase 1
Prosjekt «Flaggskip – Fase 2» (2018)

Dette var det andre trinnet i restaureringsarbeidet av kommandobunkeren. Prosjektet konsentrerte seg om innvendige bygningsmessige tiltak bestående av stålkonstruksjoner og tre samt restaurering av mur/løpegrav til utvendig inngang til øverste observasjonsnivå. Produksjon og montering av stålvirke er utført av STEEL – X.  Arbeid med spikerslag, panelkledning, beis og overflatebehandling av stål er utført på dugnad. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Kjell Holm, Kulturavdelingen i fylkeskommunen, Ålesund kommune og Odd Fellow Loge

 

Fase 2
Fase 2
Prosjekt «KYST» (2017)

Med dette tiltaket ønsker vi å forene renoveringen av krigsminnet med etablering av en helt ny rekreasjonsplass. Denne maskingeværstillingen var nesten umulig å se på grunn av rotvelt og gjengroing. Stillingen var uten naturlig tilkomst. Prosjektet har bestått av trefelling, utgraving av løpegrav med trappetilkomst samt ny lang tilkomst i utførelse av klopper og bro. Ved stillingen er det bygd bord og benker i naturmaterialer. Stedet har nærhet til sjøen og fin utsikt. Alt arbeid er utført på dugnad. Finansieringen er gjort av Tafjord Kraft og Stiftelsen Sjøheimevernets venner.

 

Kyst
Kyst
Prosjekt «Fremtid på fortid» (2016)

Et stort prosjekt som besto av gjenåpning og restaurering av en boligbunker og en luftskytsbunker. Disse fremstår nå som museumsbunkere. En overgrodd grunnmur av en boligbrakke ble ryddet og deler gjenoppbygd. I dag anvendes denne som «Uteklasserommet» og fungerer også godt som sosial samlingsplass med bord og benker. Videre besto prosjektet av byggingen av «Barnas Fort». Ny turveg ble anlagt og forbinder den lage kloppestien med de gamle tyske ankomstveiene i vest. Tilkomst for handikappede. Alle objektene ligger tett samlet i området «Tuebasen». Det var nedlagt et formidabelt dugnadsarbeid. Entreprenørarbeid ble utført av Skaar Maskin AS. Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Stiftelsen Kjell Holm, Kulturavdelingen Møre og Romsdal fylke, Ålesund kommune og LHL Ålesund, Sula og Giske.

 

Fremtid_på_fortid
Fremtid_på_fortid