top of page

HISTORIE -Vi skal aldri glemme...

Kanoner

11425228_471119736387214_236945044322883

Etter at Hjemmevernet forlot Tueneset og fortet ble nedlagt, ble kanonene demontert (1953 og 1954. Gjennom en avtale med Stiftelsen Aalesunds Museum fikk kystfortforeningen i 2018 tilgang til to tyskbrukte kanoner (FlaK 8,8cm 37/L56 og Bofors 40L60) som var på lager hos Forsvarsmuseet. Kanonene har gjennomgått oppussing og ble satt i utstilling i april 2019.

Gjennom samme avtale fikk foreningen tilsendt en amerikansk firling (Quadmont). Denne var oppbevart på Setermoen og i disposisjon for Midt-Troms Museum. Også denne ble gjenstand for vedlikehold. Utplassert august 2019. Takk for velvillig hjelp og samarbeid fra Midt-Troms Museum

Alle kanonene er utplassert i museumsløypa

FlaK 8,8 cm  37/L56

Denne var det fire av i kystfortet under 2. verdenskrig. Flak var en antitank- og anti luftskytskanon. På Tueneset var en del av luftvernartilleriet. FlaK 8.8 cm var den største luftvernkanonen i fortet. Flak-kanonene ankom Tueneset 25.05 1942 fra Åndalsnes og den 11.06 ankom fire vogner med 88mm ammunisjon. Modellår 1937. Et av de mest anerkjente og fryktede tyske våpen under 2. verdenskrig.

Bofors 40L60

 

Bofors var ikke utplassert på Tueneset. Den har imidlertid stor regional verdi da det var utplassert tre slike kanoner på Åramsneset, Søre Sunnmøre. Her var de en del av anti-luftskytset som var i beskytning mot allierte fly som angrep passerende tyske konvoier på vei mot Ålesund. Bofors var svenskprodusert men solgt til både allierte og Tyskland.

 

M45 Quadmont Firlling

 

Fikk kallenavnet "kjøtthakkeren" på grunn av sin høye skuddfrekvens. Produsert som antiluftskyts men også brukt mot bakkemål som f.eks. troppetransporter.  Bla. ilandsatt under invasjonen i Normandie. Svært viktig våpen sammen med Bofors 40mm i de mobile antifly-artilleribataljonene under de europeiske krigskampene og under invasjonen av Tyskland. Sist brukt i Vietnamkrigen. Ble en del av det norske antiluftskytset som forsvar av militære flyplasser etter krigen.

 

bottom of page