top of page

AKTIVITETER

BARNAS NATURLEKEPARK / Trollskogen 

Barnas Naturlekeplass i Berngardskogen består av en hinderløype (opptil 12 år), en naturlekeplass (opptil 10 år) og en samleplass. Aktivitetsparken har til sammen over 30 ulike apparater hvor de fleste er bygd i naturmaterialer og utformet etter lavterskelprinsipp. Kystfortforeningen har jevnlig tilsyn og vil med mellomrom utvikle aktivitetene. Skogholtet har tilgang fra grusbanen på idrettsanlegget i øst og fra naturstien i vest. Skogen er nokså tett og er derfor egnet for bruk gjennom hele året. Engangsgriller og bål skal ikke anvendes i aktivitetsparken. 

bottom of page