top of page

HISTORIE -Vi skal aldri glemme...

22770907_1659913090733285_78184523816086

MARINEBATTERI AALESUND MKB -2/505

1940-1945

MARINEBATTERI AALESUND MKB -2/505
Under den andre verdenskrig bygget den tyske okkupasjonsmakten et omfattende forsvarsverk langs Europas vestkyst, den såkalt Atlanterhavsvollen. Dette var en forsvarslinje som strakk seg fraFinnmark i nord til Spania i sør og bestod av en lang rekke støttepunkt. Formålet var å nedkjempe en alliert invasjon.

Ålesund havn var en av de viktigste tyske konvoihavnene i Norge. Som en følge av dette ble det anlagt tre kystbatterier i Ålesund. Marinens batteri (Marine- Küstenbatterien) på Tueneset og to batterier tilhørende hæren (Heeres-Küstenbatterien) på Stavneset og Kverve. I tillegg ble det utplassert et stort antall luftvernkanoner av mindre kaliber langs strekningen fra Slinningsodden til Sørneset. 

Marinens batterier var gjennomgående best utstyrt personell- og materiellmessig med kanoner og ildledningssystem beregnet mot sjømål. Byggingen av marinbatteriene startet allerede sommeren 1940 i hovedsak ved innseilingen til militært viktige støttepunkter.

Batteriet på Tueneset var det største tyske kystbatteriet i Møre og Romsdal, både i ildkraft, antall byggverk og i areal. Det sperrede området utgjorde et areal på ca. 850 mål. Arbeidet på kystbatteriet ble startet 24 juli 1940 og i september var batteriet klart til innsats. Hovedskytset var tre 15 cm kanoner av type Armstrong som kom fra det gamle norske batteriet på Gleodden ved Kristiansand. Kanonene var levert til det norske kystartilleriet rundt år 1900. I mai 1942 ble batteriet på Tueneset utrustet med fire 8.8 cm luftvernkanoner fra Luftwaffe. Disse var moderne og svært effektive. I tillegg var der en rekke mindre luftvernkanoner og forskjellige typer panservernkanoner. Området var omgitt av 7 minefelt. 

Anleggsarbeidet fortsatte helt fram til freden i mai 1945. 

Grabbed Frame 21.jpg

OVERSIKT OVER BUNKERE OG OBJEKTER PÅ TUENESET.

Registrerte objekter:

Brakker:  31

Bunkere:  31

Andre bygninger:  22

Kanonstillinger:  17

Skytestillinger:  33

Minefelt (407 miner):  7

Lyskasterstillinger:  4

Tuneller:  3

Diverse:  41

Totalt:  196

Bevæpning pr.1943

Armstrong kanoner 15 cm L/47,5

FlaK luftvernkanoner 8.8 cm

Panservern (hollandsk) 4.7 cm

Feltkanon 7,62 (russisk)

Madsen luftvernkanoner 2cm

FlaK 2 cm 30 luftvernkanoner

Mitraljøser

Maskingevær

Flammekastere (Einstoss FLW)

Flammekastere (Mittlere)

Lyskastere 60 cm

Lyskaster 110 cm

Lyskaster 150 cm

bottom of page