top of page

HISTORIE -Vi skal aldri glemme...

Museumsløypa

Kart 2.jpg

Kystfortet omfatter 850 mål og 200 registrerte objekter. Vi har derfor valgt å utføre vårt
restaureringsarbeid i et besøksvennlig og konsentrert geografisk område.

 

Museumsløypa inneholder seks bunkere hvor av fire også har gjenstandsutstilling. Utendørs finnes tre
kanoner, et feltbakeri og en sjømine samt stillinger for luftvernkanoner og maskingeværstillinger. En guidet omvisning vil ta ca.1.5 til maksimalt 2 timer. Løypa starter i Tuehuken Torg og slynger seg mot nord og ender like ved Valderhaugfjorden. Det er etablert rasteplasser/hvilebenker langs hele løypa. På kjøpet får du også en flott naturopplevelse. Fire av museumsbunkerne er stengt utenom omvisningene.

bottom of page